Foto Foto Foto Foto Foto Foto


Sa “Sagra de sa Butàriga”

In su mesi de austu Crabas dèdicat una sagra a sa butàriga de pisci de iscata chi est una cumbenèntzia po dd’assaboriri in tantis portadas de antepàstus, primus e segundus pratus. Sa “Sagra de sa Butàriga” est una manifestatzioni chi avalorat sa cultura, s’istòria e is formas gastronòmicas de custu alimentu licàngiu fatu de is ous de su pisci de iscata tribballaus po chi siat su beridadosu “caviali” de su Mediterràneu. Po sa sagra s’Aministratzioni comunali cuncordat paradas po s’assàgiu e sa bèndida promotzionali de butàriga, e passat fintzas unu fascìculu interessanti innui ddoi funt unu bellu nùmuru de arretzetas de pratus cun butàriga. Is ous de su pisci de iscata (cefalo volpino) ddus triballant a primu amuntaus a sali e a coa catzigaus e postus a pupa a s’ària in manera naturali po sa tèmpera. S’arresurtau est custu follu in colori de tzòchiri, modditzanu e de sapori potenti e dilicau, chi fait a papai cruu afitau in ollu armanu; mellus e mellus tratagasau e postu a cundiri una cantidadi de antepastus e primus pratus e no nch’at s’uguali si est a dda papai istèrria in su pani arridau e aciuntu butirru.

Festas de crèsia

Santa Maria Assunta

In su mesi de maiu (su 24) si fait sa festa de Santa Maria Assunta, patrona de sa bidda. Sa festa de Santa Maria durat tres diis innui non mancat ballus in pratza, ispetàculus vàrius e arroda.

 

Sant’Antoni de Pàdua

Su 13 de làmparas s’onorat Sant’Antoni de Pàdua cun prucessioni e ispetàculus vàrius. In su mesi de austu Crabas. In su

 

Santu Giuanni Battista

Me in su mesi de austu, giai paris cun sa festa de Sant’Austinu chi faint in sa matessi crèsia is costantis de Nurachi, in sa crèsia de Santuanni de Sinnis chiesa di San Giovanni di Sinis  si fait tres diis sa festa de Santu Giuanni Batista.

 

Is curridoris

Sa biddighedda de Santu Srabadoi s’allutat me in is ùrtimas chidas de austu po depi fai de fundali a sa manifestatzioni ispantosa connota po “Corsa degli Scalzi” e chi cherit carculada importanti meda bistu su cuntestu innui si fait e su fervori de sa genti. De is ùrtimas chidas de austu in susu, unu cumbènniu de fèminas bestias a sa crabarissa e iscurtzas, nchi portat su Santu a prucessioni de Crèsia Manna de Crabas fintzas a su santuàriu de Santu Srabadoi, innui si sighit is ritus cresiàsticus fintzas a noi diis.

Sa cursa bera primitziat su primu sàbudu de cabudanni orbescendi soli.

Cuncordau s’”àbidu” (bestiri de cunfraria) is giòvunus disponint po assortiri totus a sa pratza de sa Crèsia Manna de Crabas, e de innia si portat su Santu a prucessioni fintzas a is ùrtimas domus de sa bidda. Insaras is curridoris s’acàpiant s’àbidu in chintzu, acavannant su nìciu de su Santu e iscapant a curri fintzas a sa bidda de Santu Srabadoi de Sinnis. Una ”muda” de duus curridoris giòvunus pompiat s’àndia de s’istàtua de su Santu e nisciunus dda depit intentai de coigiai.

De in centu metrus in centu metrus càmbiant sa muda e caminu-caminu tzèrriant: “Bivat Santu Srabadoi!”. Imbàtius a sa biddighedda is curridoris funt arricius de divotus e turistas a centus e centus. Su matessi rituali si torrat a fai àtera domìniga a caminu imbressi a acabai in s’intrada de bidda, innui est un’iscrusciu de genti chi depint formai sa prucessioni chi finit ananti de pratza de crèsia de Santa Maria Assunta. Is curridoris si giaint apuntamentu “A atrus annus”. Su lunis in fatu is fèminas a prucessioni formada nchi torrant su Santu a Crèsia Manna. Su ritu de is curridoris est po mori de augùriu po s’incùngia, po essi piscosu s’istàinu e po angiai meda su bestiàmini.

 

 LAVORI IN CORSO


Comune di Cabras - Piazza Eleonora d'Arborea,1 - 09072 Cabras (OR) - Tel. 0783.3971
[                      e-Mail : protocollo@comune.cabras.or.it  -  P.E.C.:  protocollo@pec.comune.cabras.or.it                   ]